Fakturačné údaje

Marketing Lite s.r.o.

Námestie SNP 7

911 01 Trenčín

Slovakia

IČO: 48 008 222

DIČ: 2024182732

IČ DPH: SK2024182732

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31180/R

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

IBAN: SK53 0200 0000 0034 4290 5353

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Kontaktný formulár